Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

lipiec 2018

Sprawy sądowe o mobbing są jednymi z najtrudniejszych pod kątem dowodowym. Pracownik, który decyduje się na skierowanie takiej sprawy do sądu celem uzyskania rekompensaty pieniężnej, musi udowodnić aż osiem przesłanek zawartych w przepisach Kodeksu pracy. Nie jest to proste, tym bardziej, że przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Ciężko przedstawić też dowody, chociażby na okoliczność, […]

Chcąc uzyskać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, przede wszystkim trzeba wykazać, że naruszenie było zawinione. Nie musi to być wina umyślna.  Nie musi to być też rażące niedbalstwo. Nawet wina w najlżejszej postaci, może stanowić podstawę do zasądzenia wysokiego zadośćuczynienia czy odpowiedniej sumy na cel społeczny. Dlaczego? Liczy się bowiem stopień naruszenia danego dobra osobistego […]

Ostatnimi czasy da się zauważyć, że sądy coraz odważniej udzielają ochrony prawnej emocjom czy uczuciom, które w odczuciu społecznym są pożądane. Niedawno na przykład zapadł dość kontrowersyjny wyrok, w którym sąd za dobro osobiste uznał szczególną więź z psem. Teraz taką odwagą intelektualną wykazał się Sąd Rejonowy w Tarnowie, który za dobro osobiste uznał prawo […]

W najnowszym numerze tygodnika „Do Rzeczy” Sławomir Cenckiewicz oskarżył prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK, prof. Leszka Żukowskiego o współpracę z SB. Mecenas Roman Giertych w liście do S. Cenckiewicza, opublikowanym na Facebooku, w związku z naruszeniem dóbr osobistych prof. L. Żukowskiego, wezwał S. Cenckiewicza do zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 20 tys. zł, a także złożenia […]

Dobra osobiste nie są wyłącznie domeną osób fizycznych, chociaż tak zwykło się sądzić. Jednym z najistotniejszych dóbr osobistych przynależnych osobom prawnym jest ich dobra sława, renoma czy reputacja. Naruszenie tychże dóbr osobistych może bowiem spowodować  utratę zaufania klientów, utratę wiarygodności, które to wartości są kluczowe dla pozycji danego podmiotu na rynku. W skrajnych przypadkach może […]