Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Dobra osobiste przedsiębiorcy

Sytuacja bycia pozwanym czy bycia osobą przeciwko której złożono zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie jest dla nikogo ani miła, ani komfortowa. Jeśli pozew opiewa np. na duże kwoty, a zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa zagrożonego wysoką karą, sytuacja staje się tym bardziej nieprzyjemna. Kosztowne procesy sądowe W sytuacji, gdy pozew czy zawiadomienie […]

Nareszcie lipiec, więc i czasu jakby trochę więcej. Pogoda nie zachęca jednak do leżakowania nad wodą. Czas więc na nowy wpis. Tak, tak, dawno nic tu się nie pojawiało (bynajmniej nie z lenistwa:)). Nadrabiając zaległości dziś o tym, czy odmowa udzielenia absolutorium może naruszać dobre imię członka zarządu. Czy odmowa udzielenia absolutorium może naruszać dobre […]

Nagrywanie rozmów i wykorzystywanie ich w procesach sądowych zawsze budziło i budzi wiele wątpliwości. Problem w szczególności dotyczy sytuacji, gdy do nagrania dochodzi bez wiedzy i zgody rozmówcy. Zagadnieniem tym zajął się Sąd Najwyższy i w styczniu 2018 r. wydał wyrok (I CSK 292/17), który wywołał lawinę komentarzy. Sąd Najwyższy stanął bowiem na stanowisku, że […]

Dobra osobiste nie są wyłącznie domeną osób fizycznych, chociaż tak zwykło się sądzić. Jednym z najistotniejszych dóbr osobistych przynależnych osobom prawnym jest ich dobra sława, renoma czy reputacja. Naruszenie tychże dóbr osobistych może bowiem spowodować  utratę zaufania klientów, utratę wiarygodności, które to wartości są kluczowe dla pozycji danego podmiotu na rynku. W skrajnych przypadkach może […]