Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Pozew o zniesławienie (w imieniu spółki)

799,00  brutto

Dla kogo jest przeznaczony wzór?

Wzór jest przeznaczony dla osób prawnych, których dobra osobiste zostały naruszone we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych i które zdecydowały się na złożenie tzw. „pozwu o zniesławienie”.

We wzorze jako powód występuje spółka, która pozywa osobę fizyczną za nieprawdziwe i krzywdzące wpisy opublikowane w serwisie Facebook, które to wpisy naruszają dobrą sławę spółki (mówiąc inaczej – dobre imię spółki, jej wiarygodność, renomę)

Wzór liczy 18 stron i zawiera zarówno sformułowanie roszczeń (zobowiązanie do opublikowania przeprosin i zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego), opis stanu faktycznego, ale i szczegółowe uzasadnienie prawne.

Wzór pozwu możesz dostosować do swoich indywidualnych potrzeb.

Jeśli zastanawiasz się, czy wzór jest dla Ciebie, napisz do mnie na: agnieszka.wernik@adwokatura.pl

W poniższym artykule znajdziesz zaś omówienie wzoru ze wskazaniem istotnych elementów, które muszą się w takim pozwie znaleźć.

https://www.naruszeniedobrosobistych.info/pozew-o-znieslawienie/

Pamiętaj proszę, że pozew ten inicjuje postępowanie cywilne, a nie karne.

Kategoria: