Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych

Agnieszka Wernik04 maja 2019Komentarze (0)

Ostatnimi czasy praca pochłonęła mnie bez reszty. Nawet nie zauważyłam kiedy minęły Święta. Na szczęście w trakcie w trakcie majówki udało się chwilę odpocząć, chociaż pogoda raczej nie dopisała. Nie wiem tylko gdzie i w jakim trybie kierować zażalenie na złą pogodę. A może bardziej reklamację? Chętnie przyjmę wszelkie sugestie 🙂

No dobrze, wróćmy do tematu, czyli – właściwość miejscowa sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych.

włąściwość sądu

Właściwość sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych

O tym, że sprawy cywilne o ochronę dóbr kierujemy do Sądu Okręgowego, pisałam zdaje się tutaj. Pytanie na dziś jest zaś takie – który Sąd Okręgowy będzie właściwy?

Czy będzie to sąd według miejsca zamieszkania pozwanego? A może według miejsca zamieszkania powoda? A może jeszcze jakiś inny?

Pytanie to jest istotne, szczególnie w sytuacji gdy do naruszenia dóbr osobistych dochodzi w Internecie bądź w prasie.

Niejednokrotnie zachodzi bowiem taka sytuacja, gdy naruszyciel zamieszkuje w znacznej odległości od poszkodowanego.

Skutki zaś naruszenia np. dobrego imienia czy prywatności następują zwykle przede wszystkim tam, gdzie poszkodowany mieszka.

To bowiem w miejscu zamieszkania poszkodowanego znajduje się centrum jego spraw życiowych, to tutaj poszkodowany ma rodzinę, znajomych, pracę i to tutaj właśnie najbardziej boleśnie odczuwa skutki naruszenia.

Przykład

Kowalski zamieszkujący we Wrocławiu umieszcza w Internecie na popularnej stronie internetowej wpis zawierający nieprawdziwe informacje na temat Nowaka, który z kolei zamieszkuje w Warszawie.

W owym wpisie Kowalski pomawia Nowaka, przypisuje mu postawy i działania, które stawiają poszkodowanego w złym świetle, godząc w jego dobre imię i narażając na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu.

Wpis przeczytali znajomi Nowaka, w pracy musiał tłumaczyć się przed przełożonym, rodzina patrzyła na niego podejrzliwie.

Nowak odczuł skutki naruszenia do tego stopnia, że przestał wychodzić z domu, wziął urlop z pracy, nie odbierał telefonów, czuł się poniżony.

Ostatecznie zdecydował się na wniesienie pozwu o ochronę dóbr osobistych przeciwko Kowalskiemu. Pozew skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czy słusznie?

Tak! Chociaż kwestia właściwości sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych budziła wątpliwości w orzecznictwie, sprawę zdaje się ostatecznie przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z 15 grudnia 2017 r., sygn. III CZP 91/17.

Sąd Najwyższy przyjął bowiem, że:

Osoba dochodząca ochrony dobra osobistego może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu działał sprawca, lub przed sąd, w którego okręgu to działanie spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego.

Podsumowanie

Jeśli to mało zrozumiałe, już spieszę z wyjaśnieniem.

Pozew o ochronę dóbr osobistych możesz złożyć tam, gdzie wystąpiła szkoda, będąca skutkiem naruszenia Twoich dóbr osobistych.

Nie jest przy tym istotne gdzie zamieszkuje naruszyciel, czy gdzie zlokalizowane są serwery na których znajdują się bezprawne komunikaty.

Jako powód jesteś więc w korzystnej sytuacji procesowej. Składasz bowiem pozew tam, gdzie zamieszkujesz bądź tam, gdzie prowadzić swoje sprawy. Jednym słowem w sprawach o ochronę dóbr osobistych sądem właściwym będzie zasadniczo sąd, w którego okręgu znajduje się centrum Twoich (powoda) spraw życiowych.

Problem właściwości miejscowej sądu w sprawach o ochronę dóbr osobistych został także zauważony przez ustawodawcę.

Według projektu zmian ustawy k.p.c.:

powództwo  o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazywania można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

Nareszcie jakaś dobra zmiana 😉 Oby szybko została wprowadzona.

Na koniec warto też zauważyć, że są tego rodzaju wypowiedzi, które naruszają dobra osobiste, ale jednocześnie wyczerpują znamiona przestępstwa.

Mam tu na myśli oczywiście zniesławienie, tj. czyn z art 212 k.k.

Właściwość sądu w sprawach o zniesławienie określana jest jednak zupełnie inaczej niż w sprawach cywilnych o ochronę dóbr.

Tam bowiem należy brać pod uwagę to miejsce, gdzie sprawca działał. Zwykle, w przypadku przestępstw popełnionych w Internecie, będzie to miejsce zamieszkania sprawcy.

Bardziej szczegółowo pisałam o tym tutaj.

To tyle wykładu na dziś, do usłyszenia!

Agnieszka Wernik
adwokat

***

Czy może naruszyć dobra osobiste złożenie pozwu sądowego lub zawiadomienia do prokuratury?

Sytuacja bycia pozwanym czy bycia osobą przeciwko której złożono zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nie jest dla nikogo ani miła, ani komfortowa.

Jeśli pozew opiewa np. na duże kwoty, a zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa zagrożonego wysoką karą, sytuacja staje się tym bardziej nieprzyjemna [Czytaj dalej…]

***

A jeśli jesteś zainteresowany problematyką ochrony dóbr osobistych, poniżej znajdziesz linki do co ciekawszych artykułów:

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: