Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

O blogu

Witam Cię na blogu, który jest poświęcony zagadnieniom związanym z szeroko pojętą ochroną dóbr osobistych.

Na skutek postępującej globalizacji, nieograniczonego w zasadzie dostępu do informacji, poczucia anonimowości w środkach masowego komunikowania, nadużywania wolności słowa i poczucia bezkarności czy też działania w celu ochrony źle pojętego interesu społecznego, dochodzi do coraz częstszych przypadków naruszania dóbr osobistych przysługujących osobom fizycznym czy prawnym.

Z problemem tym spotykam się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Dlatego też tej właśnie tematyce zdecydowałam się poświęcić bloga.

Moim celem jest przystępne wyjaśnienie tego czym są dobra osobiste, kiedy dochodzi do ich naruszenia, jakie działania należy podjąć aby usunąć skutki naruszeń i jakie w tej sytuacji przysługują roszczenia.

Osoby poszkodowane wskutek naruszenia dóbr osobistych często bowiem same zmagają się z negatywnymi skutkami naruszeń, i to zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Czują się bezsilne w sytuacji, w której się znalazły i nie wiedzą gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać. Podobnie przedsiębiorcy, którzy doznali zachowań godzących w ich dobrą sławę, reputację, renomę czy wiarygodność.

Dla przedsiębiorcy utrata dobrej sławy na którą pracował latami, jest szczególnie dotkliwa. Decydować może bowiem nie tylko o pozycji danego podmiotu na rynku, ale wręcz zaważyć na dalszym jego istnieniu. Przedsiębiorcy w sposób szczególny powinni zwracać uwagę na informacje pojawiające się na ich temat, a w przypadku zachowań bezprawnych, reagować szybko i stanowczo.

Pamiętaj więc, że w przypadkach bezprawnego naruszenia dób osobistych, prawo stoi po Twojej stronie. Przysługują Ci roszczenia, które pomogą zrekompensować doznaną krzywdę i odwrócić skutki naruszenia.

Blog naruszeniedobrosobistych.info ma więc być dla wszystkich poszkodowanych bazą wiedzy o całym procesie dochodzenia roszczeń niemajątkowych i majątkowych z tytułu naruszenia dóbr osobistych – począwszy od zebrania potrzebnej dokumentacji, po finał sprawy w sądzie.

W ten sposób chciałabym Ci pokazać, że mimo iż jest to proces dość skomplikowany, to z pomocą doświadczonego prawnika możesz skutecznie zawalczyć o zadośćuczynienie i odszkodowanie, spowodować że naruszyciel Twojego dobrego imienia zwyczajnie Cię przeprosi, a szkalujące Cię artykuły zostaną usunięte.

Śledząc artykuły pojawiające się na blogu dowiesz się także jak kształtuje się bieżące orzecznictwo w sprawach o ochronę dóbr osobistych, a także w sprawach karnych o zniesławienie czy znieważenie.

*****