Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Sprostowanie prasowe

Agnieszka Wernik09 października 2019Komentarze (0)

Prasa jest obowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Tak głosi przepis. Rzeczywistość jest jednak często zupełnie inna. Co rusz pojawiają się czy to w prasie internetowej, czy to w prasie papierowej, informacje nieprawdziwe lub co najmniej nieścisłe, uderzające w dobra osobiste osób, których dotyczą. Tymczasem jednostka jest niewątpliwie stroną słabszą w sporze z prasą. Dlatego też przyznano jej oręż jakim jest sprostowanie prasowe. A najprościej rzecz ujmując, prawo do zajęcia własnego stanowiska.

Mimo, iż na pierwszy rzut oka instytucja ta wydaje się prosta i przyjemna, osoba nieznająca specyfiki przepisów dotyczących sprostowania prasowego i działająca bez profesjonalnego pełnomocnika, może napotkać liczne trudności w skutecznym dochodzeniu swych praw. Wniosek o sprostowanie spełnić musi bowiem szereg wymogów formalnych.

Sprostowanie prasowe – warunki zastosowania:sprostowanie prasowe

Przede wszystkim sprostowanie możemy uzyskać tylko wtedy, gdy materiał prasowy zawiera informacje nieprawdziwe lub informacje nieścisłe. Chodzi więc o informacje co do faktów, a więc takich zdarzeń, które dają się zweryfikować pod kątem prawdy lub fałszu. Jeżeli więc materiał prasowy zawiera jedynie oceny czy opinie, które godzą w cześć zainteresowanego, nie będzie tu możliwe zastosowanie instytucji sprostowania prasowego.

Nie oznacza to oczywiście, że w takim przypadku masz związane ręce. Nie zapominajmy bowiem, że zawsze można domagać się ochrony na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych. Możliwe jest też kumulatywne stosowanie tych rozwiązań (sprostowania i ochrony dóbr osobistych), a wybór w tym przypadku zależy tylko i wyłącznie od osoby zainteresowanej.

Termin:

To bardzo ważna informacja! Termin na złożenie wniosku o sprostowanie wynosi tylko 21 dni! Początek biegu terminu to moment ukazania się materiału prasowego. Aby dochować terminu należy złożyć wniosek o sprostowanie w siedzibie odpowiedniej redakcji lub nadać w placówce pocztowej operatora pocztowego. Odradzam wysyłanie wniosku mailem 🙂 Co się stanie, jeśli złożysz wniosek po upływie terminu? Redaktor naczelny odmówi publikacji sprostowania. Terminy w prawie rzecz święta, niestety.

Tekst sprostowania:

Chcąc uzyskać sprostowanie zapomnij o rozwlekłych wywodach. Sprostowanie musi być rzeczowe i odnosić się do faktów.  Niezbyt to zrozumiałe? Sąd Apelacyjny w Warszawie uściślił, iż „Rzeczowość sprostowania oznacza zwięzłość, konkretność i dotknięcie sedna zagadnienia a także jasne wytknięcie autorowi materiału prasowego błędów faktycznych lub nieścisłości.”

Ponadto:

 1. tekst sprostowania nie może przekroczyć dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy,
 2. sprostowanie zawierać musi oznaczenie wnioskodawcy, podpis oraz wskazanie adresu korespondencyjnego (przy czym adres może być zastrzeżony tylko do wiadomości redakcji)
 3. sporządzone musi być językiem odpowiednim (bez wulgaryzmów, gróźb itp.)

Oczywiście zainteresowany nie ma obowiązku osobistego złożenia wniosku. Wniosek o sprostowanie możesz złożyć przez pełnomocnika.

Do kogo skierować wniosek o sprostowanie prasowe?

Wniosek kierujemy tylko i wyłącznie do redaktora naczelnego dziennika lub czasopisma. Nie do wydawcy, autora materiału prasowego, czy redaktora danego działu.

Koszty:

Wnioskodawca w żaden sposób nie może być obciążony kosztami publikacji sprostowania. Redaktor naczelny obowiązany jest opublikować sprostowanie bezpłatnie.

Kto może żądać sprostowania?

Wniosek o sprostowanie może złożyć każdy zainteresowany. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna (np. spółka), czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Oczywiście zwykle osobą zainteresowaną  będzie ten podmiot, którego dotyczy materiał prasowy.

Co jeśli redaktor naczelny odmówi sprostowania?

Jeżeli z jakiegoś powodu redaktor naczelny odmówi sprostowania, możesz wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania. Pamiętaj jednak o terminie, który wynosi rok od dnia opublikowania materiału prasowego. 

Powodzenia! W razie pytań czy wątpliwości, zapraszam do kontaktu.

*****

Im większa krzywda, tym większe zadośćuczynienie

Prawdziwość twierdzeń w procesie o ochronę dóbr osobistych

Przeprosiny czy kpiny?

Pozew o zniesławienie

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: