Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Czy odmowa udzielenia absolutorium może naruszać dobre imię członka zarządu?

Agnieszka Wernik10 lipca 2019Komentarze (0)

Nareszcie lipiec, więc i czasu jakby trochę więcej. Pogoda nie zachęca jednak do leżakowania nad wodą. Czas więc na nowy wpis. Tak, tak, dawno nic tu się nie pojawiało (bynajmniej nie z lenistwa:)). Nadrabiając zaległości dziś o tym, czy odmowa udzielenia absolutorium może naruszać dobre imię członka zarządu.

Czy odmowa udzielenia absolutorium może naruszać dobre imię członka zarządu?

Przejdę od razu do rzeczy. Nikt nie lubi być pozostawiany przecież w niepewności. Tak, oczywiście, może. Nie każda jednak uchwała i nie w każdych okolicznościach. Tylko nieuzasadnione nieudzielenie absolutorium może być podstawą wytoczenia powództwa cywilnego o ochronę dóbr osobistych.

Kiedy nieudzielenie absolutorium będzie nieuzasadnione?odmowa udzielenia absolutorium 

Przede wszystkim uchwała w przedmiocie odmowy udzielenia absolutorium nie może być pozbawiona podstaw merytorycznych. Muszą więc istnieć konkretne podstawy do tego, aby pracę członka zarządu ocenić negatywnie. Uchwała taka to bowiem nic innego jak sformalizowana ocena pracy członka zarządu, mająca charakter wartościujący, co podkreślał Sąd Apelacyjny w wyroku z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt VI ACa 1012/15). Tłumacząc z prawniczego na „nasze” – skoro uchwała w przedmiocie absolutorium to uchwała oceniająca pracę danej osoby, to nie może być uchwałą dowolną, ale powinna być stosownie umotywowana.

Pozytywna ocena pracy członka zarządu a odmowa udzielenia absolutorium

Dajmy na to, że członek zarządu swoje obowiązki wykonuje sumiennie, jego praca jest oceniana pozytywnie, rzetelnie informuje radę nadzorczą i akcjonariuszy o bieżącej sytuacji spółki. Mało tego, podejmowane są uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki i sprawozdanie zarządu z działalności. Nasuwa się pytanie, czy są podstawy do tego, żeby członkowi zarządu w takiej sytuacji odmówić udzielenia absolutorium?

A jeśli nawet tak się stało, tj. członek zarządu nie otrzymał absolutorium, to czy na aprobatę zasługuje fakt, że projekt uchwały nie jest uzasadniony, podjęcia uchwały nie poprzedziła żadna dyskusja, a członkowi zarządu nie pozwolono się nawet wypowiedzieć? Wprawdzie uchwała o odmowie udzielenia absolutorium nie wymaga uzasadnienia i wysłuchania zainteresowanego. Nie może być jednak tak, że brak jest rzeczywistych przyczyn takiej a nie innej decyzji walnego zgromadzenia.

Oczywistym w takim przypadku jest, że członek zarządu czuje się pokrzywdzony. Z dnia na dzień pozostaje bez pracy. Nie zna przyczyn odmowy udzielenia mu absolutorium. Ciężko pracował przez lata na rzecz spółki, zawsze będąc pozytywnie ocenianym. Może pochwalić się doświadczeniem, stosownymi kompetencjami, kierunkowym wykształceniem…

Naruszenie dóbr osobistych członka zarządu

Sąd Apelacyjny w Warszawie w powołanym powyżej wyroku nie miał więc wątpliwości, iż w takiej sytuacji doszło do naruszenia dóbr osobistych członka zarządu.

„Ocena wyrażona w uchwale odmawiającej absolutorium może dotknąć osobę, której dotyczy i jednocześnie stawiać ją w złym świetle w odbiorze społecznym, zwłaszcza wówczas, gdy ocena ta jest niesprawiedliwa i dotyczy kogoś, kto cieszył się dotąd nieposzlakowaną opinią i – tak jak powód – uchodził za specjalistę w swojej dziedzinie.”

 

Tym samym należy stwierdzić, że nieuzasadniona odmowa udzielenia absolutorium może podważać autorytet zainteresowanego jako managera, jak też jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe. Niewykluczony jest też negatywny wpływ na jego dalszą karierę zawodową. Narusza więc jego dobre imię, co uprawnia zainteresowanego do poszukiwania ochrony w drodze powództwa cywilnego.

Czy w takiej sytuacji członek zarządu może domagać się uchylenia uchwały w przedmiocie nieudzielenia mu absolutorium?

Niestety nie. Sąd musiałby bowiem nakazać najpierw spółce podjęcie uchwały uchylającej w całości uchwałę o odmowie udzielenia absolutorium a jednocześnie nakazać podjęcie uchwały udzielającej absolutorium. Nie ma jednak takiej możliwości aby wymusić na członkach zgromadzenia aby podjęli uchwałę o konkretnej treści, tym bardziej gdy pozwaną jest spółka, a nie akcjonariusze. Nadto taka sytuacja prowadziłaby do obejścia prawa, bowiem sposób i terminy zaskarżenia uchwał określają przepisy ksh.

Czego więc może domagać się członek zarządu?

Z pewnością nałożenia na pozwaną obowiązku złożenia przeprosin, czy też oświadczenia zawierającego przeprosiny o konkretnej treści i formie. Niewykluczone jest także domaganie się zapłaty zadośćuczynienia, w przypadku kiedy po stronie członka zarządu wystąpiła krzywda, a w toku procesu ustalono, iż działanie pozwanej spółki było bezprawne i zawinione.

To tyle na dziś, do usłyszenia!

*****

A jeśli zainteresował Cię temat ochrony dóbr osobistych, będzie mi miło, jeśli zajrzysz też do innych wpisów:

Przedawnienie roszczeń o ochronę dóbr osobistych

Pozew o zniesławienie

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Im większa krzywda, tym większe zadośćuczynienie

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: