Agnieszka Wernik

adwokat

Jestem adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Reprezentuję w postępowaniach karnych osoby zniesławione i znieważone. Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o ochronę dóbr osobistych, w tym dobrego imienia. Pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniach cywilnych związanych ze szkodą na osobie m.in. z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Sklep

Pozew o zniesławienie

Agnieszka Wernik15 kwietnia 2018Komentarze (0)

Klientka niedawno zadała mi pytanie jak wnieść pozew o zniesławienie i czy może liczyć na ukaranie grzywną sprawcy zniesławienia. Zanim odpowiedziałam na to pytanie, musiałam wytłumaczyć Jej, że nastąpiło tu pewne pomieszanie pojęć. Ponieważ zaś takie pytania pojawiają się bardzo często, postanowiłam napisać kilka słów na temat owego „pozwu o zniesławienie”.

Pojęcie „pozew o zniesławienie” występuje w języku potocznym, natomiast w języku prawniczym określany jest jako pozew o ochronę dóbr osobistych. Natomiast pojęcie „zniesławienia” charakterystyczne jest dla procesu karnego. Możemy bowiem wystąpić do sądu z prywatnym aktem oskarżenia w sprawie o zniesławienie.

W przypadku więc gdy nasze dobre imię zostało naruszone, zarzucono nam np. takie postępowanie, które może nas narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu, wówczas możemy skorzystać z dwóch ścieżek postępowania, przy czym nie musimy decydować się tylko na jedną z nich. Możemy skorzystać z obu, co jednak w praktyce zdarza się stosunkowo rzadko. Zwykle Klienci decydują się na jedną. Są to:

 1. pozew o ochronę dóbr osobistych – np. dobrego imienia, czci
 2. prywatny akt oskarżenia o zniesławienie

Pozew o ochronę dóbr osobistych (pozew o zniesławienie) – jak go napisać?

pozew o zniesławienie

Pozew o ochronę dóbr osobistych inicjuje postępowanie cywilne. Taki pozew musi spełniać odpowiednie warunki formalne, a w szczególności zawierać:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron,
 2. oznaczenie rodzaju pisma,
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,
 4. podpis strony,
 5. wymienienie załączników.

Sądem do którego należy skierować pozew jest Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny.

Bardzo ważne jest aby w pozwie podać adres zamieszkania osoby, którą pozywamy. Inaczej sąd wezwie nas do wskazania tegoż adresu, a następnie zwróci pozew, jeśli adresu tego nie podamy. Nie wystarczy podanie adresu zakładu pracy pozwanego.

Opłata od pozwu o zniesławienie

Konieczne jest także uiszczenie opłaty. Postępowanie cywilne jest postępowaniem odpłatnym. Sąd nie zajmie się Twoją sprawą dopóki nie wniesiesz stosownej opłaty. Oczywiście możesz wnioskować o zwolnienie od kosztów sądowych, wypełniając stosowne oświadczenie. Jeśli sąd Cię zwolni, nie będziesz ponosił opłat lub poniesiesz je tylko częściowo.

Opłata w sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych to 600 zł. Jeśli jednak oprócz roszczeń niemajątkowych (np. opublikowania przeprosin), składasz również wniosek o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, dodatkowo musisz zapłacić 5 % od kwoty takiego roszczenia.

Przykład:

Wnosisz pozew w którym żądasz opublikowania przeprosin, usunięcia wpisu w Internecie, który narusza Twoje dobre imię, a nadto żądasz zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę w wys. 20.000 zł.

Opłata wynosi 600 zł. + 1000 zł. (5% z 20.000 zł) czyli razem 1600 zł.

UWAGA! Stan prawny co do wysokości opłat uległ zmianie! Tutaj znajdziesz aktualne informacje.

Co należy wskazać i udowodnić

W pozwie musisz wskazać jakie dobra osobiste zostały naruszone. Nie wystarczy ogólne określenie np. wskazanie, że „szereg moich dóbr osobistych został naruszony.” Naruszone dobra osobiste muszą być wskazane konkretnie.

Należy także wskazać na czym naruszenie dóbr osobistych polegało oraz powołać dowody na okoliczność tegoż naruszenia. Mogą to być świadkowie, dokumenty, wydruki artykułów opublikowanych w Internecie. Oczywiście w zależności od tego w jaki sposób doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych.

O tym, że należy także sformułować żądanie (np. opublikowanie przeprosin, zapłata zadośćuczynienia, odszkodowania), a także właściwie dobrać środki służące do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, pisałam tutaj. Błędne dobranie tych środków może skutkować tym, że choć sąd stwierdzi, że do naruszenia faktycznie doszło, nie przyzna żadnych środków ochrony prawnej.

Pozew należy własnoręcznie podpisać i złożyć w sądzie. Składamy go w egzemplarzu dla sądu oraz w tylu odpisach ilu jest pozwanych. Pozew i odpisy składamy wraz z kompletem załączników.

Podsumowanie

Tym samym zainicjujesz postępowania cywilne o naruszenie dóbr osobistych. Jaki obrót przybierze sprawa, zależy już od konkretnych okoliczności danego przypadku. Zawsze jednak warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, a to dlatego, że prowadzenie postępowania cywilnego wymaga specjalistycznej wiedzy, chociażby ze względu na kontradyktoryjność i prekluzję dowodową.

Zanim jednak złożysz pozew w sądzie, wystosuj do potencjalnego pozwanego wezwanie do usunięcia naruszenia np. skasowania wpisów które Cię obrażają. Może uda się porozumieć polubownie bez wszczynania postępowania cywilnego?

Odnośnie zaś prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie, jako że temat jest doniosły, omówię go w odrębnym artykule.

Wspomnę tylko, że prywatnym akcie oskarżenia można domagać się skazania osób odpowiedzialnych za zniesławienie za popełnione przestępstwo. O karze i jej wysokości decyduje wprawdzie sąd, ale skazanie wyrokiem karnym jest zawsze dużą dolegliwością dla osoby, która dopuszcza się zniesławienia. Dlaczego? Chociażby ze względu na fakt, że informacja o skazaniu widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym. Nadto, jeśli zapada wyrok skazujący, łatwiejsze jest przeprowadzenie procesu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych. Należy bowiem pamiętać, że ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

Reasumując, termin „pozew o zniesławienie” nie jest terminem występującym w języku prawniczym, ale terminem pochodzącym z języka potocznego. Co do zasady, jeśli zostałeś zniesławiony, możesz wystąpić na drogę postępowania cywilnego z pozwem o ochronę dóbr osobistych albo zdecydować się na drogę postępowania karnego i złożyć prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. Możesz skorzystać z obu tych możliwości, jeśli oczywiście okoliczności sprawy na to pozwalają. Zwykle wymaga to szczegółowej analizy sprawy.

*****

Zobacz także:

Opłata od pozwu o zniesławienie

Prywatny akt oskarżenia w sprawie o zniesławienie

Anonimowe wpisy w Internecie a odpowiedzialność administratora strony internetowej

Przedawnienie roszczeń o ochronę dóbr osobistych

Zniesławienie jako przestępstwo

Zniesławienie a zniewaga

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wernik w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: